Väsäsin sitten pienen pitsisen bile laukunsisällä valkoinen kaunis vuori